Viranomaisverkko 2.0

Hybridiviestintä turvaa tulevaisuutta

Viranomaisten hybridi mobiililaajakaista

Viranomaisverkko 2.0

Enemmän ja tehokkaampaa viestin välitystä

Viranomaiset, kuten muutkin mobiiliverkkoja käyttävät, ovat jo siviilikäytössään tottuneet suurempiin bittinopeuksiin, kuin mitä viranomaisten kapeakaistaiset mobiiliverkot kykenevät tarjoamaan. 

Sellaiset sovellukset kuin videokuvan siirto, internet-selailu sekä mobiiliverkon kautta tehtävät komento- ja ohjauskäskyt edellyttävät laajakaistaisen mobiiliverkon palveluja.

Keskeisiä mobiililaajakaistaa vaativia sovelluksia ovat esimerkiksi operatiivisen tilannekuvan välitys, potilaiden monitorointisovellukset, henkilöstön ”työasukameran” videokuvan siirto, HD-tason valokuvien välitys ja karttojen ja rakennuspiirustusten lataus ja esimerkiksi autojen rekisterikilpien seuranta

Hybridiverkko

Tulevaisuuden viranomaisverkko on yhdistelmä jo käytössä olevaa kapeakaistaista vanhemman teknologian verkkoa ja uuden sukupolven laajakaista-teknologiaa.

Viranomaisverkko 2.0:n hybridiratkaisu muodostuu kaupallisista ”kovennetuista” 4G-tukiasemaverkoista (jatkossa myös 5G), kriittisimmissä kohteissa viranomaisille dedikoiduista 4G-tukiasemaverkon saarekkeista, nykyisestä Virve-verkosta sekä viranomaisten palveluoperaattoriratkaisusta.

Hybrid on siirtymävaihe

Viranomaisten puheliikenne tarvitsee nykyisen verkon palveluja, kunnes laajakaistapalvelut täyttävät viranomaisten kriteerit.

Suomalaiselle viranomaisten matkaviestinverkolle, joka kattaa koko Suomen, saavutettavissa oleva ja toteuttamiskelpoinen saatavuustavoite on 99.9%. Jouheva siirtyminen nykyisestä verkosta Virve 2.0:een voidaan perustaa hybridiratkaisuun, jossa asteittain siirrytään uusien palvelujen käyttöön hyödyntämällä olemassa olevaa TETRA-verkkoa ja samalla ottamalla asteittain käyttöön laajakaistaisia kaupallisten 4G/5G-verkkojen palveluja.