Big Data ja tekoäly

Massiivisen datan hallinta

Tekoäly mahdollistaa entistä turvallisemman ympäristön

Big Data ja tekoäly

Enemmän ja turvallisempaa dataa

Viranomaiset, kuten muutkin organisatiot hyödyntävät tekoälyä yhä laajemmin tulevaisuudessa. Tekoälyä voidaan soveltaa mitä erilaisimpiin ongelmiin. Esimerkiksi kyberturvallisuuden saralla tekoälyn käyttö mahdollistaa aiempaa parempaa tietoturvaa aina yhä taitavampia hyökkääjiä vastaan. Tekoäly auttaa automatisoimaan monimutkaisia prosesseja hyökkäysten tunnistamiseksi ja reagoimaan tietomurtoihin entistä nopeammin. 

Tekoälyn yksi ydinajatus on sen kehittämisen automatisointi, eli koneoppiminen. Koneoppiminen viittaa teknologioihin, joiden avulla tietokoneet voidaan saada oppimaan ja mukautumaan kokemuksien kautta. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehityksen esimerkiksi tietoturva-aukkojen paikkamiseen.

Tekoäly prosessoi tietomääriä

Nykypäivänä dataa tallennetaan suurempia määriä kuin koskaan. Erilaiset kamerat, anturit ja mittalaitteet ottavat talteen ympäristön tapahtumia niin paljon, että massiivisen datamäärän tehokas käsittely on vaikeaa.

Tekoälyn perusajatus on  mahdollistaa suurten datamäärien  prosessoinnin älykkäällä tavalla ja mahdollistaa relevantin informaation poimimisen datamassasta mahdollisimman nopeasti.

 

 

Big Data

Big data ja tekoäly tarvitsevat toisiaan 

Big datalla tai massadatalla tarkoitetaan erittäin suurten järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, analysointia ja visualisointia.

Datan asema yhteiskunnassa on radikaalisti muuttumassa ja sen määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Jo nykyisellään tallessa olevan datan määrä on valtaisa, ja arvioiden perusteella siitä vain noin 20 % on jollakin tavoin saatu käsiteltyä. Kyky jalostaa ja analysoida dataa tehokkaasti onkin yhä keskeisempi yhteiskunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä voimistava tekijä.

Tekoälyn sovelluksia

Tekoälyä on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään yhä lisääntyvässä määrin eri aihealueilla.

Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa syöpätapausten lisäksi esimerkiksi maaleja satelliitti- tai tutkakuvista, seulomaan jo olemassa olevaa CV-tietokantaa rekrytointitilanteissa ja analysoimaan, tunnistamaan sekä ennustamaan kyberuhkia.

Digitaalisen sensoridatan avulla voi keinoälyyn perustuvista laitteista kehittää ihmiselle älykkäitä tukijoita/neuvonantajia/opettajia/avustajia joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rajavalvonnassa, puolustusvoimissa ja sairaanhoidossa.