Multi-Domain Combat Cloud

Tavoitteena informaatioherruus

Multi-Domain Combat Cloud

Suorituskykyinen ja saumaton yhteiskäyttö kaikkien puolustushaarojen välillä

Teknologisen kehityksen myötä maanpuolustus on muuttunut moniulotteisemmaksi ja vaativammaksi, minkä vuoksi nykyisten ja tulevien puolustusjärjestelmien täytyy sopeutua uusiin haasteisiin. Nykytaistelukentän haasteita ovat tiedon jakamisen- ja järjestelmien yhteensopivuus, nopean reagointikyvyn puute, rajoittunut kyky analysoida ja ymmärtää informaatiota ripeästi, sekä riittämätön tiedonsiirtonopeus ja -kapasiteetti. Yksi suurimmista haasteista on kyky turvalliseen ja kattavaan tilannetietoisuuteen sekä yhteiseen tulenkäyttöön kaikkien joukkojen ja puolustushaarojen välillä.

Tarkka ja ajantasainen tilannetieto on yhteisoperaatioiden onnistumisen edellytys. Taistelukentällä syntyvän datan määrä kasvaa jatkuvasti, ja sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja yhteistoiminnassa älykkäiden järjestelmien avulla. Reaaliaikainen tilannekuva ja viiveetön tiedonkulku mahdollistavat optimaalisen resurssien käytön kaikkien puolustushaarojen välillä. Tämä pitää sisällään perinteisten maa-, meri-, ja ilmaulottuvuuksien lisäksi myös avaruus- ja kybertoimintaympäristöt.
Jotta näihin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin voidaan vastata, pyrimme kohti integroituneempaa, digitalisoituneempaa, yhteistoiminnallisempaa sekä ketterämpää järjestelmää kaikkien puolustushaarojen ja aselajien välillä. Teknologian ja uusien ratkaisuiden kehittämisessä keskitymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Mikä on Multi-Domain Combat Cloud?

Multi-Domain Combat Cloud (MDCC) on hajautettu tulevaisuuden kyberturvallisia pilviteknologioita hyödyntävä ratkaisu, joka parantaa puolustusjärjestelmän suorituskykyä informaatioherruuden kautta. Se tähtää edistyneeseen tiedon jakamiseen kaikkien toimintaympäristöjen välillä oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. MDCC huomioi jatkuvasti lisääntyvän tietomäärän ja nopeamman taistelutahdin, sekä reaaliaikaisen tiedustelu- ja valvontatiedon. Auttaakseen vastaamaan nykypäivän haasteisiin, MDCC kattaa koko taistelukentän maalla, merellä ja ilmassa sekä kyber- ja avaruusulottuvuuksissa miehitettyjen sekä miehittämättömien yhteistyökykyisten järjestelmien avulla.

 

Tulevaisuuden sodankäynnin disruptio

Tehtäväsyklin nopeuttaminen

Tehtävien suorittamiseksi varmistamme reaaliaikaisen ja dynaamisen reagointikyvyn muuttuviin tilanteisiin. Multi-Domain
Combat Cloud mahdollistaa digitaaliset yhteisoperaatiot kaikkien puolustushaarojen välillä: OODA_loop-1
  • Suurempi operaatiotehokkuus: tiedonsiirto oikeaan aikaan ja paikkaan
  • Jaettu informaationlähde kaikille joukoille
  • Nykyisten ja tulevien suorituskykyjen yhteensopivuus
  • Saumaton yhteistyö eri puolustushaarojen sekä muiden viranomaisten välillä
  • Eri alustojen ja kybertoiminnallisuuksien yhteistoiminta
  • Tulevaisuudenkestävä ja mukautuva ratkaisu
OODA-silmukka on tilannekuvan ja johtamisen hahmottamiseen käytetty termi, joka painottaa päätöksenteon eri vaiheita: Observe, Orient, Decide, Act. Multi-Domain Combat Cloud nopeuttaa OODA-sykliä ja parantaa operaatiotehokkuutta merkittävästi.
 
Lue lisää