Miehittämättömät ilma-alukset

Tulevaisuuden ratkaisu

Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät - nopeaa kehitystä

UAS, UAV, UCAV, RPAS, MUT, drone

Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja nopeasti. Pieniä lennokkeja eli droneja on eniten yksityiskäytössä, viranomaiset ja ammattilaiset eri teollisuuden aloilla suosivat puolestaan kehittyneempiä laitteita.

Isoimmat järjestelmät kehitetään erityisesti maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja merialueiden valvonnan tarpeisiin. Kehitteillä on myös autonomisia järjestelmiä henkilö- ja tavarankuljetukseen.

Pidempi toiminta-aika kustannustehokkaasti

Miehittämättömillä ilma-aluksilla voi olla huomattavasti miehitettyjä ratkaisuja pidempi toiminta-aika. Lentäjien tai muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden inhimillisiä rajoitteitahan ei tarvitse ottaa huomioon. Pidempi toiminta-aika merkitsee myös kustannussäästöjä.

Vaarallisimpiin tilanteisiin

Miehittämättömät ilma-alukset voivat toimia myös sellaisilla alueilla ja sellaisissa tilanteissa, joissa lentokoneen miehistön turvallisuus vaarantuisi. Esimerkiksi:

  • Asevoimien operaatiot
  • Onnettomuuspaikat, joihin vaarallisten kaasujen takia ei voi muuten lentää
  • Alueet, joissa vihollisen tulivoima estää turvallisen operoinnin.

Alan lyhenteitä

Alan nopeaa kehitystä kuvaa sekin, että ilma-aluksista käytetään hyvin erilaisia nimityksiä ja lyhenteitä. Esimerkiksi:

  • UAS ja UAV. Unmanned Aerial System ja Unmanned Aerial Vehicle, miehittämätön ilma-alusjärjestelmä ja miehittämätön ilma-alus. Yleisnimitys, jota voi käyttää kaikista paitsi suurimmista ratkaisuista.
  • UCAV. Unmanned Combat Aerial Vehicle, miehittämätön ilmataistelualus. Viittaa sellaiseen miehittämättömään järjestelmään, joka voidaan aseistaa. Sotilasviranomaisten käytössä.
  • Drone ja drooni. Termi, jota käytetään pienehköistä ja yleensä kaupallisessa tai harrastuskäytössä olevista laitteista (lennokeista), joskin termin käyttö yleisnimityksenä on myös yleistä.
  • RPAS. Remotely Piloted Aircraft System, etäohjattu ilma-alusjärjestelmä.
  • MUT. Manned-Unmanned Teaming, miehitettyjen ja miehittämättömien tiimi. Käytetään yhteisoperaatioista, joihin osallistuu sekä miehitettyjä että miehittämättömiä ilma-aluksia.
  • MALE ja HALE: Medium Altitude Long Endurance / High Altitude Long Endurance -termejä käytetään isoista järjestelmistä, jotka operoivat samassa korkeudessa kuin kaupalliset liikelentokoneet tai HALE:n tapauksessa huomattavasti korkeammalla.

Euroopan parasta autonomista suorituskykyä siviili- ja sotilasilmailuun

Miehittämättömän ja autonomisen lentämisen tulevaisuus edellyttää turvallisia, luotettavia ja sertifioitavia ratkaisuja. Airbusilla on pitkä historia miehitetystä lentämisestä ja tähän kokemukseen perustuen yhtiö rakentaa tulevaisuuden miehittämättömiä ilmailujärjestelmiä. Yhtiöllä on kokemusta niin miehittämättömien ilmailujärjestelmien kehittämisestä kuin operoinnistakin.

Löydät lisää tietoa Airbusin miehittämättömän ilmailun ratkaisuista airbus.com-sivustolta.