Tulevaisuuden ratkaisut

Network for the Sky

Turvallinen, verkottuva lavettien välinen tiedonsiirto

Network for the Sky

 

Siiloutunutta tiedonsiirtoa?

Tarkka ja ajan tasalla oleva tilannetieto on onnistuneen operaation edellytys. Toimijoiden on pystyttävä jakamaan kerättyä tietoa tehokkaasti ja nopeasti. Koko ajan lisääntyvät kustannussäästöpaineet edellyttävät lisäksi, että sotilaalliset voimavarat kohdennetaan oikein, ja että järjestelmien suorituskyky on kokonaan käytössä. Lentotoiminnassa näiden tavoitteiden saavuttaminen nykyisiä viestintäratkaisuja käyttäen on vaikeaa.

Jokaisen yksittäisen ilma-alusosaston viestiliikenne kulkee nykyisin omassa verkossaan. Koska tiedonsiirto erillisten verkkojen välillä ei yleensä ole saumatonta, samanaikaisia tai nopeasti muuttuvia operaatiota ei pysty toteuttamaan  kustannustehokkaasti nykyisillä viestintäratkaisuilla.

Vai verkottuvaa tiedonsiirtoa?

Network for the Sky yhdistää ilma-alukset turvallisesti ja luotettavasti operaation kaikkiin toimijoihin. Näin saavutetaan viestintäylivoima ja onnistutaan yhtenäisenä joukkona.

Network for the Sky

Network for the Sky käyttää useaa teknologiaa ja muodostaa siksi kestävän ja nopean tietoliikenneverkon. Se tarjoaa saumattomat puhe-, data- ja videopalvelut ja tukee edistyneimpiä sovelluksia. Äärimmäiset tietoturvaratkaisut täyttävät tiukimmatkin vaatimukset.

Kaikki operaation osallistujat – niin eri puolustushaarojen joukot kuin koalitiojoukotkin – voivat kommunikoida keskenään koko tehtävän ajan. Kattava, yhteinen ja jatkuvasti päivittyvä tilannetietoisuus antaa informaatioylivoimaa. Päätöksenteko on nopeampaa ja parempaa, ja tapahtumiin pystytään reagoimaan synkronoidusti.

Network in the Sky lisää olennaisesti toiminnan joustavuutta ja parantaa lentojärjestelmien kykyä suorittaa useampia tehtäviä kerralla, sillä operatiivinen johto voi verkon kautta jakaa toimijoille uusia tehtäviä reaaliajassa.

Verkottunut taistelukenttä

Network for the Sky on verkottuneen taistelukentän kivijalka. Ratkaisun tarjoaa Airbus – yritys, jonka kokemus lentokoneista ja niiden viestintäratkaisuista on vertaansa vailla. Ratkaisut ovat äärimmäisen turvallisia ja toimivia, ja niihin luottavat niin puolustusvoimat kuin julkishallinnon asiakkaat.

Rakennamme kanssasi tulevaisuuden ilmataistelukykyä.

Lisätietoa

Lue lisää Network for the Sky –ratkaisusta. Lataa englanninkielinen esite “Network for the Sky - Secure networked airborne communications”

Network-for-the-Sky-brochure-cover-260px-wide

Lataa esite